KVKK Müşteri Girişi

Oracle

Kapital Online ve Appscon çözümleri müşterilerine, yapısında Oracle e-Business ve BPR metedolojilerini barındıran entegre bir yapı anlayışı içinde çözümler üretmektedir. Kurumların iş stratejileri ve BPR yaklaşımları arasında tam bir uyumu amaçlayan çözümlerin başlangıç noktası, kurumların sektörel ve stratejik konumlandırmasının incelenmesidir. Bu inceleme sonucunda uygulama yaklaşımının ve kurumun gereksinimlerinin belirlenmesi metodolojimizin bir parçasıdır.İş kapsamının çerçevesinin çizilmesine yönelik bu çalışma sonrasında detaylı iş süreçlerinin belirlenmesi ve iş modelinin oluşturulması aşamasına geçilmektedir. İş modeli oluşturulurken hali hazırda kullanılan süreçlerdeki potansiyel verimsizlikler de incelenmekte ve kurumun genel yapısına uygun işsüreci önerileri getirilmektedir.

Kurumun konumlanmasından kaynaklanan stratejik ve operasyonel süreçler aynı zamanda kurumun bilgi ihtiyaçlarını da belirlemektedir. Kapital Online Danışmanlığın amacı bu bilgi ihtiyaçlarının etkin, zamanında ve doğru olarak karşılanmasıni sağlamaktır. Bu metodoloji ile stratejik ve operasyonel yönetim kademelerinin karar vermelerine destek olacak bilgilerin ihtiyaç duyulduğu anda hazır olması hedeflenmektedir. Uygulama aşamasında bütün bu konuların entegre bir şekilde ele alınması ile kurumların ihtiyaç duyduğu fonksiyonalite ve bilgilere hızlı bir şekilde ulaşmaları sağlanmaktadır.

Kalitenin, yoğun rekabetin ve bilgiye dayalı bir ekonominin giderek daha fazla hakim olduğu günümüz dünyasında şirketler güvenilir bilgi sistem altyapılarına, operasyonların sürekliliğini garanti eden sistemsel alt yapılara her zamandan daha çok gereksinim duymaktadır. Oracle e-Business yazılımları bu gereksinimlere yanıt vermek amacıyla hazırlanmışlardır.

Bu anlamda Kapital Online çözümleri; şirketlere yönetim bilgi sistemleri alanında ihtiyaç duyulan çözümleri uygulanabilir kılmaktadır.

Hedefimiz sizlere, sizin ihtiyaç duyduğunuz çözümleri sunmaktır. Birlikte ihtiyaçlarınızın belirlenmesi aşamasında yola çıkıp, uygulama sonrasında da ihtiyaç duyabileceğiniz her türlü teknik ve fonsiyonel desteği sağlamak ve sürekli bir müşteri memnuniyeti sağlamak temel hedefimizdir.

Hizmetler

  • ERP Entegrasyonu plan bütçe kontrol sistemleri oluşturulması ve şirketlere özel olarak tasarlanması
  • E-Business Suite
  • Hyperion Business Intelligence