TÜBİTAK Gebze Yerleşkesinde TÜBİTAK’a ait Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TEKGEB) ve Teknoloji Serbest Bölgesi(TEKSEB) bulunmakta olup, Marmara Teknokent A.Ş. (MARTEK) iki bölgeye ev sahipliği yapmaktadır.

TEKSEB ülkenin diğer serbest bölgelerinden faaliyet konusu gereği farklılık göstermektedir. Bu maksatla, TEKSEB’de ülkeye katma değer yaratan Ar-Ge projelerinin geliştirilerek teknoloji ihracatının teşvik edilmesi ve desteklenmesi amaçlanmıştır.

TÜBİTAK TEKSEB teknoloji üzerine kurulu olduğundan dolayı adından anlaşıldığı üzere “Teknoloji Serbest Bölgesi” de faaliyet gösteren firmalar serbest bölgeler kanunundan ayrıca, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununu avantajlarından da yararlanmaktadırlar. TEKGEB ise sadece 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri kanunu kapsamında faaliyet göstermektedir.

Bu kapsamda TÜBİTAK TEKGEB ve TEKSEB’de yararlanılan kanun avantajları tablosu karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Firmaların istisna ve teşvik araçlarından sağlayacakları katkıları netleştirmek için bu bölümde istisna ve teşvik araçlarının kapsamı hakkında detaylı bilgiler sunulmaktadır. Bu amaçla teşvik araçlarının uygulanmasına ilişkin bilgilendirme amaçlı ve varsayımsal örnekler verilmiştir.

Tavsiye Hesaplama Formu