KVKK Müşteri Girişi

Güvenlik Uygulamaları

Logix Firewall

İşletmeler için 5651 sayılı kanundan doğan gereklilikler ve daha fazlası...

 • İçerik Filtreleme
 • Güvenlik Duvarı
 • Bant Genişliği Ayarı
 • Çoklu Çıkış & Yük Dengeleme
 • Kullanıcı & Grup Tanımlama
 • IPSEC VPN Desteği
 • 5651 Kanununa Tam Uyumluluk
 • Zaman Damgalı Loglar
 • Geniş Raporlama

 

 • İşletmelerde Verim Artışı
 • Daha Güvenli İnternet
 • Belirlenen Kurallarla İşleyiş
 • Geriye Dönük Analiz
 • Operatörsüz Kullanıcı Otomasyonu
 • İnternet Öncelikleriniz ve  Kapasitenize Göre  Programlanabilme